ARCHITECTURAL MODELS & DESIGN

Praha Měcholupy RD

2012

Model studie rodinného domu

Rekonstrukce - přestavba

návrh: ing.arch.Petr Němejc
www.nemejc.cz