ARCHITECTURAL MODELS & DESIGN

Stěpankova

2007

Model studie nástavby včetně konstrukce krovu

návrh: ing.arch.Petr Němejc
www.nemejc.cz