ARCHITECTURAL MODELS & DESIGN

Křižovatka Kodaňská - 30

2008

Praha 10 - návrh dopravního řešení křižovatky ulic Kodaňská a 28. pluku, včetně detailního zpracování parteru.

Varianta N30