ARCHITECTURAL MODELS & DESIGN

Kodaňská 1

2006

Model detailu konstrukce fasády