ARCHITECTURAL MODELS & DESIGN

Šumavský dvůr - 2.etapa

2012

Pokračování ve výstavbě druhého objektu na Šumavském Špičáku.

Návrh souboru - Masák&Partner

www.sumavskydvur.cz