ARCHITECTURAL MODELS & DESIGN

Česky Krumlov

2011,2012

Revitalizace Klášterů

Model třech částí areálu - Klarisky, Minorité, Bekyně - střední umělecko-průmyslová škola.

V budoucnu je možné, že se rozsah modelu rozšíří o další části města.