ARCHITECTURAL MODELS & DESIGN

Český Krumlov 2

2012

Blok domů městské části Latrán

Pokračování ve stavbě modelu Českého Krumlova.