ARCHITECTURAL MODELS & DESIGN

Bytový Dům Troja

2006

Studie Bytového domu Praha 8 Troja